Oprawa florystyczna Sali Balowej i Kaplicy Zamku Książ